Giriş Süresi Uzun Olabilir...
    Ortalama 30 Saniyedir.